March 22, 2020

เลเลฟองมีข่าวมาบอก
เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดไวรัส Covid-19 และปัญหาฝุ่นควัน ทางร้านเลเลฟองและทีมงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน เราจึงเปิดให้บริการ Delivery เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อจัดส่งอาหาร ให้ถึงบ้านเพื่อนๆ

............................................

Please reload

Recent Posts

February 20, 2020

February 4, 2020

December 28, 2019

December 13, 2019

December 4, 2019

Please reload

Catagories
Please reload

Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload