May 5, 2020

เพราะใส่ใจทุกขั้นตอน


ให้เพื่อนๆ​ มานั่งทานที่ร้านเหมือนอยู่บ้าน
ที่สำคัญความสะอาดต้องมาก่อนเลยครับ

“เลเลฟองนิวนอร์มอล”

เลเลฟองนิวนอร์มอล ประสบการณ์การกินแบบเรียบง่าย กลับมาจุดเริ่ม อุดหนุนเกษรตกรในท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้ คัดเลือกของดีเอาปรุงออกมาเป็นเมนู ให้ทุกคนที่มา...

Please reload

Recent Posts

February 20, 2020

February 4, 2020

December 28, 2019

December 13, 2019

December 4, 2019

Please reload

Catagories
Please reload

Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload